15 Mar 2020

Krkolomouc


...krkolomně poslední fotografie ze série z klopýtání po Olomouci...

Zásoby negativů se netenčí, ba naopak, i v případě dlouhého odloučení od slunečních paprsků odrážejících se od zdí v ulicích měst budou oči pořád zaměstnané... Navíc nadešel čas odebrat se s lahví chemikálie do temných komor a vyvolat duchy z dalších rolí černobílého filmu, vykopaných z pohřebiště odložených případů.
-En-d-
Last photos from the trip to the Moravian city called Olomouc. I developed this black and white film roll by myself. It's a lot of work, that's why I prefer color photos for now - the lab is mixing chemicals instead of me, so there is no stress with counting minutes for me:). 


No comments:

Post a comment