16 Mar 2017

Skopové

...
nějaký skop v okně
•••
 •
...a malý skop-mikro v oku...
..aneb taky trochu žlutého digitálna...

No comments:

Post a Comment