24 Apr 2012

Tří-oký robot se toulal v ulicích...

...a dlouho vybíral své první oběti...
 ●
 ●
 ●

No comments:

Post a Comment