14 Sep 2011

Kino(film) Agfa(color) uvádí...

...ve spolupráci se sovětskou, nezávislou společností Lomo (zastoupenou Smenou 8M) poslední epizodu z nikdy nekončícího seriálu
Vojtěšská huť...
V tomto díle se můžete těšit:

...na famózní vápenné pece...
...
...
 ...
...na koksovou svatyni
obráceným
...
 ...na neo-kubistický manifest...
 ...a na okna a na oknanaoknanaok naok...
...
...na večerní žhavé scény
rozpalujících se lamp a chladnoucího asfaltu...
...
 ...na novou dobu železno-kamennou: ZEOLIT
...
...na romantické procházky při západu
jakékoliv části lidského těla do louží pochybného obsahu...
...a zde vše začíná...

1 comment: