18 Mar 2021

Výlohy na večer

 ●●●

CANON G7/PRAHA

●●●

Šedivý poločas mezi dnem a nocí se s blížícím jarem krátí. Prchavý moment před rozežhnutím lamp sprintuje před cílovou rovinkou rovnodennosti ze všech sil, pak zrychluje. Zrcadlení dvou světů neskutečností se mísí ve výlohách v další, třetí rozměr modravých snů. Stejná ulice zas zvláštně jiná...


●●●


EN
Prague before sun dusk. Dreamy experience - I never know which side of the display window is real. Waiting for the lights from the lamps makes me somehow happy...


No comments:

Post a comment