10 Jan 2021

Procházka od Paříže do Říma

 ...

Canon G7/Prahada

▲▲▲

Položená do knih o Praze - třeba nová poznání povedou k většímu se sžití s cizím městem skrz jeho historii... I přes přísný stop stav, co se týká nakupování nové literatury, se dvě výjimky snad ještě vtěsnají do přeplněné knihovničky. Tu alespoň mohu vzpomenout jedno předsevzetí na nový rok - tedy zařídit si čtenářský průkaz až to bude vůbec možné. Protože čtení popisů architektonických prvků nakonec i trochu pomáhá rozšířit malou místní komunikaci mezi okem a mozkem alespoň na silnici III. třídy.

...

...skoro Kotěrova Právnická fakulta v Praze...

...secesní Čechův most...
...a oheň a voda......to nejkrásnější na Pařížské nejsou kabelky...

...Polská a Chammurapi a Assurbanipal...

...Římská...
...No comments:

Post a comment