2 Nov 2020

Robotika na devátou

 ...

POPulární DEVÍTKA
Praha/Broumov

●●●


PRAHA


Maličkosti pražské, na devět malých dílů řezané, kávou říznuté, zmenšující se až na okem nepostřehnutelnou městskou krajinu... Tváře slunci nastavené, koupající se v horkém potu zrudlých těl. To jsou ještě letní bezroušková setkání v plné parádě, pak už jen víčka, řasy pod snímkem zmizelé, pro pláč schované.
●●●


BROUMOV


Maličkosti broumovské, okénko za okénkem uklidňující zelené, výhledy do zahrad a dál, do dálav, do dalekých krajin. Nichts ohne dich. Spolu kráčet pod mrakem, dešťům vždycky neúspěšně utíkat, pořád dokola v kruzích se vracejí stále zpět, ke kořenům, k vlastnímu dětství...

●●●


-EN-
Pop9 is back - small camera with 9 lenses from Lomography. You can check previous pictures from this small toy here, under the label:  POP 9. Pictures are from Prague again and from Broumov as well - it's my hometown, the city of my childhood.


No comments:

Post a comment