11 Mar 2019

Nesmrtelná zima

...
...Praktica/Praha...
...zima se ještě nechce nechat pohřbít...
(příležitost oprášit sněhové fotky při té dnešní bílé kalamitě)

...Olšanské hřbitovy...  

...člověk se před ní neschová...

No comments:

Post a comment