7 Sep 2017

Pojednání o dupání

...sousedů.
Komu to vadí, tomu to vadí. Žádný zvyk se z dupání udělat nedá. Snažit se vyrovnat se s něčím, s čím se nedá absolutně nic dělat, stojí sílu, která by se dala hodnotně investovat jinam. Ale proč mě to tolik obtěžuje? Nezajímá mě ten člověk a přece se zajímat musím. Vstupuje mi svými hlučnými kroky do života - agresivně v rytmu techna - duc duc duc - desetkrát tam a desetkrát zpět. Nechá vědět o každém svém pohybu, co udělá a kde. Dupání je jeden z nejinvazivnějších zásahů do lidského soukromí a je potřeba ho ostře odsoudit, ostře ořezat. Řezání noh třeba.

Dilema je jasné:
...a řešení prosté...

No comments:

Post a Comment