18 Oct 2016

...a teď o té živé...

...ačkoliv se nejedná o hlavní hrdinku... Kresba by měla být teoreticky součástí delšího vyprávění, jen je možné, ne-li přímo pravděpodobné, že spatřila světlo světa jako jediná (s tou mojí polomrtvě aktivní povahou...) Myslím, že i tak funguje sdělení samo o sobě, v podstatě takové zpodobnění vize, jak se vlastně Želvinka vyloupla na svět...
•••


No comments:

Post a Comment