15 Aug 2015

Berl-iin / okolo Alexander Platz...

...jsem se omotala celkem dvakrát...
...první den jsem ho nenašla, ale prošla pod Fernsehturm, druhý den naopak...
 •

 •
 •

No comments:

Post a Comment