19 Jan 2013

...hnutí a shrnutí v podstatě málo podstatných změn-prakticky žádných...
...už měsíc mi doma leží druhý keramický, kterého jsem také chtěla ukázat a především i zprovoznit...místo zrealizování této myšlenky se jen kolébám bezmyšlenkovitě spíš tam než vstříc...
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●

No comments:

Post a Comment