7 Oct 2012

Průmyslová špionáž

legální-Světovar
 ●

 ●
 ●
 ●

 ● ● ●
měkký odpočinek mezi rzí-a-rzí..
 ●
 ● ● ●
Beton Union sklizeň
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
další plyšáci do sbírky

1 comment: