15 Oct 2011

Červené eso jednouchého krále

...Smena 8M...
...Fujicolor 200...

...červené políčko...
 
 ●
 ●
 ●
 ●
...čerstvě mokrá vzpomínka na vlastnoruční vyvolání filmu v temné komoře od samého počátku až po první obrysy výsledné fotografie, které se začaly objevovat ve vývojce...Kouzlo:)
 

No comments:

Post a Comment