25 Sep 2011

Moštárna

...od samého počátku ji tak nazývám a už jí to zůstalo, i když jablek se zde vyskytuje pomálu (ve skutečnosti ani jedno, mám přehnané sklony představovat si jablka v různých kolem dokola krouživých útvarech a nutkavou zálibu stavět pro každou velkou bezvýznamnost továrnu...)
...trochu křivolaká moštárna


No comments:

Post a Comment